Галина Николова

поезия

Литературен клуб | страницата на авторката | съвременна българска литература

 

***

 

Галина Николова

 

 

понякога можеш да пътуваш с влак
толкова дълго
че да пристигнеш на място
което никога не си очаквал
пътьом да минеш през подлез
през който е било писано
макар да не е било написано на билета ти

 

да платиш на вратата на една тоалетна
в която никога повече няма да влезеш

 

после да изминеш целия път наобратно
заобикаляйки дълбоките места
да пристигнеш в града
от който си тръгнал
да влезеш във входа
да изкачиш стълбите
както стотици пъти през последните
три години

 

да оставиш багажа си на земята
да извадиш ключовете
и тогава да видиш
че е изчезнала вратата
и вече не можеш да влезеш
в предишния си живот

 

 

 

 

 

 

 

Публикация в кн. „От другата страна“, Галина Николова, Изд. „Алтера / Делта Ентъртейнмънт“, С., 2010 г.

©1998-2020 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]