Галина Николова

поезия

Литературен клуб | страницата на авторката | съвременна българска литература

 

***

 

Галина Николова

 

 

очертанията ни се ронят
като разпадащи се глетчери

 

сушата която имахме
бавно се отдръпва
под напористата вода

 

тази сутрин
след поредната
нощ
с необичайна температура
намерихме
една
удавена
бяла мечка

 

с тези климатични промени между нас
скоро ще я последват
и други
атрибути на щастието
и баланса в природата ни
няма как да го избегнем
или да се престорим
че не се случва
на нас

 

въпросът във всичко това е
ние с теб
ще изчезнем ли
ще се адаптираме ли
ще си останем ли същите

 

и изобщо

 

какво ще ни струва това

 

 

 

 

 

 

 

Публикация в кн. „От другата страна“, Галина Николова, Изд. „Алтера / Делта Ентъртейнмънт“, С., 2010 г.

©1998-2020 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]