Галина Николова

поезия

Литературен клуб | страницата на авторката | съвременна българска литература

 

слънчев следобед

 

Галина Николова

 

 

крия се
в плитчините
на учтивите разговори

 

около мен риби и жерави
невидими за другите

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публикация в кн. „От другата страна“, Галина Николова, Изд. „Алтера / Делта Ентъртейнмънт“, С., 2010 г.

©1998-2020 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]