Галина Николова

поезия

Литературен клуб | страницата на авторката | съвременна българска литература

 

***

 

Галина Николова

 

 

Ако не знаеш какво да правиш със себе си
ми каза тя
остани
ще бъдеш малко дете седнало между клоните
на черешата
само майка ти може да те намери там
защото вече веднъж те е връщала

 

между клоните на черешата
става за четене и писане
и надничане в двора на съседите
където нищо особено не се случва

 

какво знаеш ти
с твоите единайсет години
за отговорите на въпросите
които години по-късно ще задаваш

 

какво знаеш освен
да чертаеш фигурки с клонче по пръстта
да гледаш
как падат розови цветовете на дюлята
как кокошките ги кълват

 

сладкиш за тях
носталгия за теб

 

ако не знаеш какво да правиш със себе си
стой вкъщи
остарей
излизай
да се возиш в трамваите

 

ако не знаеш какво да правиш със себе си
спомни си

 

 

 

 

 

 

 

Публикация в кн. „От другата страна“, Галина Николова, Изд. „Алтера / Делта Ентъртейнмънт“, С., 2010 г.

©1998-2020 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]