Галина Николова

поезия

Литературен клуб | страницата на авторката | съвременна българска литература

 

 

***

 

Галина Николова

 

 

първо аз заминах
в единия край
после брат ми замина
в другия

 

оттогава
събираме доказателства
за това
че колкото повече
нещата
се раздалечават
толкова повече
имат нужда
едно от друго
и
най-вече
от себе си

 

 

 

 

 

 

 

Публикация в кн. „От другата страна“, Галина Николова, Изд. „Алтера / Делта Ентъртейнмънт“, С., 2010 г.

©1998-2023 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]