Галина Николова

поезия

Литературен клуб | страницата на авторката | съвременна българска литература

 

***

 

Галина Николова

 

 

в мен лети
едно ято прелетни птици

 

не знам
къде отиват
нито
дали ще се върнат

 

не знам
дали ако се върнат
аз ще съм
все на същото място

 

не знам
дали искам
завинаги да ги изпратя

 

сега стоя
гледам към небето
помахвам им

 

от вятъра
крайчетата на душата ми се полюшват
а тя самата
стои смълчана
и съвсем
неподвижна

 

 

 

 

 

 

 

Публикация в кн. „От другата страна“, Галина Николова, Изд. „Алтера / Делта Ентъртейнмънт“, С., 2010 г.

©1998-2020 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]