Галина Николова

поезия

Литературен клуб | страницата на авторката | съвременна българска литература

 

преброяване на хубавите спомени

 

Галина Николова

 

 

когато се разхождали
под снимката на резена луна
през клоните на зимните дървета

 

тя мълчала той мълчал
и пътували наум

 

по тесните улици на не-съвсем-отдавнашни
разходки

 

стъпка наум
стъпка наяве
и тук там
deja vu

 

когато тя тръгнала
по стръмната уличка към
тежките порти на манастира
в калофер
той тъкмо излизал през
градината
с нацъфтелите гергини
и за една птича песен време
се разминали

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 24. август 2004 г.
Публикация в „КапиталLight, 2004

©1998-2020 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]