Галина Николова

поезия

Литературен клуб | страницата на авторката | съвременна българска литература

 

Тя

 

Галина Николова

 

 

тя е малка сгърбена фигурка
прилича
на африканска жена
от дърво зад стъклената витрина

 

понякога я изваждат и я носят в джоба си
тогава
вижда света
извън стаята

 

улиците дърветата
хората около адвентистката църква
как ядат обяда си
от пластмасовите кутии

 

тя отдавна
не е била гладна
за нещо любимо

 

забравила е
вкуса на нещата

 

още когато са я прибрали в шкафа
в който понякога
не много често
обират праха
с парцал
и препарат
за почистване

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 24. август 2004 г.

©1998-2020 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]