Галина Николова

поезия

Литературен клуб | страницата на авторката | съвременна българска литература

 

Тя

 

Галина Николова

 

 

не знае нито един език
има само жестовете
които прави към другите

 

никой
не я е заговарял

 

вече с години опитва
не се уморява
от нищо
друго освен от мълчанието

 

не спира да говори чрез себе си

 

не разбира
защо никой не й отговаря

 

когато остане сама
пее

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 24. август 2004 г.

©1998-2020 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]