Галина Николова

поезия

Литературен клуб | страницата на авторката | съвременна българска литература

 

Тя

 

Галина Николова

 

 

има дълга коса
която се плете в краката й

 

страни от хората
защото щом се приближи
ги спъва

 

не умее
да сплита косата си
да я връзва

 

никога не й е идвало наум
да я подстриже

 

когато се сресва
трепери

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 24. август 2004 г.

©1998-2020 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]