Галина Николова

поезия

Литературен клуб | страницата на авторката | съвременна българска литература

 

 

Тя

 

Галина Николова

 

 

често се губи
докато върви по улиците
или си говори с хората

 

забравя
дните от седмицата
и лицето си в огледалото

 

ако се види в четвъртък
може да не се познае

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 24. август 2004 г.

©1998-2023 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]