Екатерина Григорова

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на авторката

 

***

 

Екатерина Григорова

 

 

Така порастваш изведнъж към три,
а в четири си вече старица,
че бързо те пращам на детско кино.
Купувам ти рокля за петгодишни,
розови чорапи и книжки
по най-строги изисквания.
Но с тебе си имаме и една наша възраст,
и там мълчим страшно, докато не се
разкикотим,
гъделичкаме си подмишниците и
хи-хи-хи: челата ни са здрави като на якове.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 05. март 2010 г.
©1998-2020 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]