Екатерина Григорова

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на авторката

 

***

 

Екатерина Григорова

 

 

А, тази малка плочка под единия крак
те пази от залитане.
Не е аналогия на нищо друго,
не е метафора, а чутото дишане.
Истинката радост на пияницата.
Виж, когато човек е отчаян, му трябва
една плочка - да събере в епитафий
мислимото.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 05. март 2010 г.
©1998-2020 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]