Екатерина Григорова

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на авторката

 

Слънчев ден в Горна баня

 

Екатерина Григорова

 

 

В Дома, който не е баш у дома,
но е сладък корен, впил уста
в подземните течения,
има правилник за Домуващите:
„Забранено е отглеждането на птици
и животни по стаите.”
„Разрешено е излитането в указаното
време срещу представяне на документ
за самоличност.”
Но от всичко по-важни са лекциите:
Новата личност в Христа, Семейството
още по-голямо, Старостта е благословия
и други.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 30. март 2010 г.
©1998-2020 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]