Екатерина Григорова

поезия

Литературен клуб - над 20 години! | съвременна българска литература | страницата на авторката

 

Филантропия

 

Екатерина Григорова

 

 

Разправят, че богаташите в Холивуд
карат децата си да посещават затворите,
но ако ме питаш кое е филантропия,
ето това е:
медицинската сестра, лежала в затвора за
убийството на любовника си.
Тази, която дава спасителни хапчета на
други опасни любовници.
Изпитвала, казва, почти разкаяние –
голяма, омерзителна жал,
нямаща нищо общо със спокойствието
на ръката й.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 30. март 2010 г.
©1998-2020 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]