Екатерина Григорова

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на авторката

 

Повечето неща

 

Екатерина Григорова

 

 

Повечето неща ги разбрах с предубеждението
към две яки истини:
за величието на един единствен мъж,
опожаряващ планетата, и за славата на друг,
който я възстановява в навечерието на пролетта.
Повярвай ми, че тази огромна лъжа си върши добре работата,
но следният късен въпрос винаги я застрашава:
„От коя свободна зона на ума идва безсмислието?“
Помниш, че никога не се връщах топла към отговора.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 17. април 2010 г.
©1998-2020 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]