Георги Савчев

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на автора

суб-титри

 

Георги Савчев

 

 

Pan Cogito срещна Кристина
на улица оборище -
на две крачки от дома й

 

той говореше на полски
тя се усмихваше на български
но разговора най-добре се превежда на английски

 

изморен съм - каза Pan Cogito
това го слушам от десет години... - объркано отвърна тя

 

аз съм принц на поетите - каза Pan Cogito
има малко хаос във вас - докосна го Кристина

 

аз съм майстор на детайла - каза Pan Cogito
детайла обърква природата в нас - шепнеше Кристина

 

нима не търсите болка и образ... - каза Pan Cogito
и я прегърна... превърна... прегърна -

 

- не, това е стих със субтитри -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 24. февруари 2006 г.
Публикация в кн. „Кристина“, Георги Савчев, изд. „Екс-прес“, С., 2006 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]