Георги Савчев

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на автора

парче шоколад

 

Георги Савчев

 

 

прилича ли вече на навик
по-скоро преплуване
между двама

 

всеки за себе си
има нещо от другия:
къдрица
погалване под душа

 

парче шоколад

 

за да си спомня
в кафенето на носталгията
че в миговете с него
е имала нещо
нейно
и сладко под ръка:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 24. февруари 2006 г.
Публикация в кн. „Кристина“, Георги Савчев, изд. „Екс-прес“, С., 2006 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]