Борис Хагадисян

поезия

Литературен клуб | нова българска поезия | страницата на автора

 

Гълъбче бяло, момиче мило

 

 


На госпожица В.

 

Гълъбче бяло, момиче мило,
пиленце ничие, чуждо, ранено,
в шепи събирам зрънца римувани
и те примамвам да кацнеш до мене

Гълъбче бяло, момиче мило,
в облаци тъмни самичко витаеш,
зная – в друг свят си, в неслънчево време,
и сили нямаш за мене да знаеш.

Гълъбче бяло, момиче мило,
нито ще тръгнем, ни стигнем заедно -
аз съм без път сред гори незелени,
ти за пътеки неясни нехаеш.

Гълъбче бяло, момиче мило,
поне отдъхни си за миг в ръцете ми -
иглички борови ще ти решат косата,
а аз ще целувам без дъх нозете ти.

Гълъбче бяло, момиче мило,
по-нежно след мен ще тупти сърцето ти,
поляни слънчеви отвъд гората те чакат,
и само насън ще си спомняш лицето ми.
 
 

 

г1998-2002 г. "Литературен клуб". Всички права запазени!