Борис Хагадисян

поезия

Литературен клуб | нова българска поезия | страницата на автора

 

Legionnaire du Midi

 

 

Не реди рими любовни, войнико римски,
оцелял в бойни походи
през земите на Куш и Лоанго и Скития
и през Terra Australis Incognita
и избрал за скрипториум в Новия свят
кафенето с южното име
сред Федералния окръг Колумбия...

Оцелял, побелял, неразбрал войнико:
южно е само името,
а речта в кафенето е варварска;
не южен сок ще намериш в плода,
а изваян студен алабастър.

Не реди рими любовни, войнико римски –
любимата твоя читателка
е отшелница в зимна Юдея,
а без нея –
отнася ги вятърът...
 

 

г1998-2002 г. "Литературен клуб". Всички права запазени!