Петя Хайнрих

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на авторката

 

аз няма да ви кажа нищо за
секвоята в градината на Майер

 

Петя Хайнрих

 

 

 

аз няма да ви кажа нищо за секвоята в градината на Майер
живее там сама в поне 15 стаи и броди като призрак вечер

 

пуска светлините в стаята с изгледа на изток, с бялото перде
понякога мете пред външната врата и кара колелото с шапка

 

на каре. аз няма да ви кажа нищо за секвоята в градината на
Майер, която хвърля тежката си сянка и върху моята тераса

 

понякога на пролет й подсвирквам от собствената си височина
и тя смутено отговаря. разтваря длан в жълта ръкавица и

 

маха, маха, маха. после се навежда над лехите и прекопава
с елегантната мотика. в секвоята живeят гълъби и друга птица

 

понякога не проумявам смисъла на тази връзка. и нямам
отношение към нейното живеене, но ми се иска…

 

и да е леко, когато стъпва – да е безгрижна. не знам дали се уча
на смирение пред крехкото, наблюдавайки стеблото на секвоя.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 22. януари 2010 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]