Петя Хайнрих

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на авторката

 

И дворът, и къщата

 

Петя Хайнрих

 

 

 

  свърши рибата
  и сянката й свърши
  и океанът
  от който изникна

   

  свърши
  солта и пясъкът

   

  един ми вятър вее
  ще скърши
  нищото

   

  нищо не
  произлиза
  нищо не
  произтече

   

  но ти не се тревожи –
  което никога не е било
  само то няма и да бъде

   

  единият покой
  ще си ги прибере
  и дворът
  и къщата

   

  и ще изникнат други

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 08. май 2010 г.
©1998-2023 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]