Петя Хайнрих

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на авторката

 

Бербета

 

Петя Хайнрих

 

 

 

Бербета

 

моя тънколиста
маймунка

 

танцът ти по мраморните плочки
откърши тока на обувка

 

и докато надут часовник
облизваше в ъгъла ръба на чашата

 

след първата обиколка на монетата
триколката

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 04. септември 2009 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]