Петя Хайнрих

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на авторката

 

Ето тези звънчета

 

Петя Хайнрих

 

 

 

аз потопих
по малко мълча
по много не казвам
аз съм вече
черна кутия
с неизвестна локализация
една риба дълбоко в окена
се е стоварила върху гърба ми
не излъчвам сигнали
но ето вземи тези звънчета

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 18. януари 2010 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]