Хитър 5ър

поезия

Литературен клуб | нова българска поезия | страницата на автора

 

7. Болни от живот

 

 

Да живеем е вредно -
от живот се умира.
Но човек до последно
търси лек. Не намира.
И останал без вяра
да намери лекарство
се отправя за цяра
към небесното царство
 
 

 

 

 

 

 

г1998-2002 г. "Литературен клуб". Всички права запазени!