Хитър 5ър

поезия

Литературен клуб | нова българска поезия | страницата на автора

 

4. Жажда за обич

 

 

В едно магазинче, в един безистен
върху вратата, на лист закрепен
беше написана кратка обява:
"Жажда за обич тук се продава".
Поогледах се - никой не спира.
Жажда за обич се не котира,
както оказваше се тъдява,
а се котира жажда за слава.
И загледан тъй в белия лист
в мене възникна въпрос напорист.
Жажда за обич се утолява
само с любов като жарава,
ала запитах се жажда за жажда
точно такава как се поражда?
 
 

 

г1998-2002 г. "Литературен клуб". Всички права запазени!