Хитър 5ър

поезия

Литературен клуб | нова българска поезия | страницата на автора

 

17. Моят дом

 

 

Моят дом е моята крепост.
Моята крепост е 30 кавадрата.
30 квадрата, каква нелепост!
20 за тялото ми (без душата)
10 за вещите дето държа:
Книги, компютър, дрънкулки различни,
тесен креват на който лежа,
2-3 кашона с боклучета лични...
Тясно е, да, крепостта ми е малка,
ала душата ми вън е от нея,
вън, зад вратата с разбита ключалка,
че аз не с тяло, с духа си живея.
 
 

 

г1998-2002 г. "Литературен клуб". Всички права запазени!