Ивайло Иванов

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на автора

 

НОВИ ДУИНСКИ ЕЛЕГИИ

 

Ивайло Иванов

 

Електронна публикация на 01. май 2020 г.
Публикация в кн. „Брачни песни“, Ивайло Иванов, Изд. „Нов Златорог“, Изд. „Литературен форум“, С., 2013 г.
©1998-2021 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]