Ивайло Иванов

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на автора

 

ЕСЕННИ СТИХОТВОРЕНИЯ

 

 

Ивайло Иванов

 

 

 

 

 

ГРАФИКА

 

 

   Броди есенна несрета
   из помръкналия лес.
   Паяжинки и дървета
   светят за последно днес.

    

   За последно?... Още много
   дни ще могат да трептят,
   да ги кърми небосвода
   с бистрата си, млечна гръд.

    

   Уловена пеперуда
   пърха, сякаш е листо.
   Всичко във леса е чудо!...
   И поточето, и то,

    

   рони сребърни съзвучия,
   бърза, бяга все напред –
   сякаш скоро е научило,
   че ще се превърне в лед.

    

   И картинка непозната
   се виши сред небосвода:
   Сякаш някой в тишината
   драснал е с ръка чудата
   графика от черни клони.

    

    

 

 

 

ЕСЕНТА КАТО ВЪЗМОЖНОСТ

 

 

   Като бъчви кравите
   хълбоци издуват.
   Вятър чупи ставите
   на тревите. Чуваш

    

   как свистят прошарени
   стръковете жълти.
   В миг: платното шарено –
   изгледът – се гътва,

    

   и поля, и ридове,
   и потоци-змии
   вятърът насмита ги
   в своята фуния

    

   и ги свива вятърът
   до едното „Няма!”.
   Само мрак. Земята е
   буца мрак. И само

    

   мълчаливи, в строгата,
   предвечна тишина,
   жълтеят се двурогите
   крави и луна.

 

 

 

ДОЖИВЯВАНЕ

 

 

   ...И бавно лятото догаря
   във есенните си пожари.

    

   Горят в карминено червено
   последните листа на клена.

    

   И тъй прозирна резеда
   излъчва нежната бреза,

    

   че скелетът й свети нощем:
   Забравено ковчеже с мощи.

    

   А там далеч, зад хълма чак,
   преди да го погълне мрак,

    

   в гората
   слънцето догаря.

    

   И клоните
   са капиляри.

 

 

 

ЕСЕННИ СЪОТВЕТСТВИЯ

 

 

  Отново съм по тез места, където
  вълшебната фантазия не мре.
  И ято корморани във небето
  се гмурват като в дъно на море.

   

  Потъване е полетът, изглежда,
  потъването – полет,
  и едва
  прозрял таз проста мъдрост, се разрежда
  на струйки дим горчивата трева.

   

  Полюшват се тревите мълчаливо –
  опалени от залеза са те –
  и ти усещаш вече: всичко живо
  престава в тая есен да расте,

   

  прибира се във себе си, готово
  едва напролет да избликне в клас.
  И капчици слана, като олово,
  тежат по тез треви. И върху нас.

 

 

 

КАЛЕТО
/старинна крепост/

 

 

 

  Там, дето се е водила война,
  там, дето преди векове убити
  били са войни с горди имена,
  днес – паяжинни нишки сред тревите.

   

  И само колкото за да не рухне
  днес споменът кой бил е прав и пръв,
  понякога сред нивите избухват
  калинки – като топли капки кръв.

 

 

 

над вечным покоем

 

 

  Сами сме в манастирчето. Седим.
  С глъчта си тоя век ни е оставил.
  И никнат кипариси – като дим
  от праведния жертвеник на Авел.

   

  Монасите отдавна са в пръстта.
  Гробовете им тънат във райграса.
  Под звезден звън едничка вечерта
  замята ни със черното си расо.

   

  И е нелепо да съзираш как
  хотели стават бившите обители.
  И се черви в предзалезния мрак
  едно небе, което сме обидили.

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 01. ноември 2012 г.
©1998-2021 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]