Ивайло Иванов

поезия

Литературен клуб | съдържание на цикъла | страницата на автора

 

МУЗИКАЛНАТА КУТИЙКА

 

Ивайло Иванов

 

 

 

Навий ме ти с целувката прощална!...

 

Напомням аз кутийка музикална –
с чукчета, със пиринчени звънчета!...
С един ръждив, но верен – тук от ляво –
стар метроном във мрака на сърцето.

 

Капака щом внимателно отвориш,
ще блесне лъч – във миг ще зазвънти
старинната мелодия – и хорът
от кукли своя танц ще завърти.

 

Ще пеят птички! Бляскави чукчета
ще удрят по камбанки от пиринч.
И със фалшиво злато ще засвети
усмивката на твоя Малък Принц.

 

Безвкусно изрисуваните птички
зрънца на ужким ще кълват встрани.
И в тая глъч камбанката едничка
на съвестта на яве ще звъни.

 

Дордето най-подир и тя отпусне
чукчето си – и такта спре да бий.
Тогаз сложи в ключалката изкусна
вълшебното ключе на твойте устни.
И тъжната кутийка пак навий!...

 

 

 

 

 

 

 

върни се | продължи

 

 

 

 

Електронна публикация на 10. юни 2011 г.
©1998-2021 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]