Ивайло Иванов

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на автора

 

КОГАТО ВЕЩИТЕ НЕ СПЯТ
или Апология на предметната поезия

 

Ивайло Иванов

 

 

 

Електронна публикация на 10. юни 2011 г.
©1998-2021 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]