Ивайло Иванов

поезия

Литературен клуб | съдържание на цикъла | страницата на автора

 

КОЛЕДА ИЛИ ЗАМРЪЗНАЛАТА ЛЕТА

 

Ивайло Иванов

 

 

 

Защо дните от Рождество до Йордановден се наричат „мръсни дни“?
Защо тогава подир залез слънце човек не трябва да излиза извън къщи,
а през деня не бива да напуска цивилизованото землище на селото? Как
защо? Ами защото именно тогава ни тресат най-яростните януарски
студове, струите на Лета безнадеждно са замръзнали и душите на
умрелите, като румънски вълци, идат от земята Каравлашка накъм нас!

 

Затова и Добрият юнак с Добрата коня трябва да обиколи зимното
землище на селото, сиреч – периметъра и основанията на света, за да го
очисти от деструктивните хтонични сили на отвъдното и да
препотвърди цивилизаторските си права и функции над него.

 

Ала сега, докато вън е още Коледа, а той се бави и не си го е обиколил,
стойте си вкъщи, гледайте си телевизия – и треперете! Кой вие тъй
отчаяно и страшно от декорите на серийния трилър? Дали е вълк или
душа на мъртъв ближен?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | продължи

 

 

 

Електронна публикация на 21. декември 2009 г.
©1998-2021 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]