Ивайло Иванов

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на автора

 

ЧАСТИЦИ ОТ НАФОРА

 

 

Ивайло Иванов

 

 

 

 

 

ПОЕЗИЯ

 

 

   И пак си лягам с думичката под езика,
   и коренчето й невръстно пак ме буди,
   и скачам от постелята, увит
   в чаршафите като възкръснал Лазар.

    

   Ти, Слово на Отца,
   и този път
   от мрака на нощта ме възкресяваш!...

    

    

 

 

 

БЛАГОВЕЩЕНИЕ

 

 

   Росата сутринта е чиста
   като утробата на Богородица.

    

   - Да бъде според волята ти! - шепне
   тревицата на слънчевия лъч.

    

   Проблясва той –
   и капката зачева
   небесна светлина и земна угар.

    

   И небесата със пръстта и този път
   във капка от роса се помиряват.

 

 

 

ПЛОВДИВСКА АЛЕГОРИЯ

 

 

   Гнездото щъркелово
   върху селския комин.

    

   Поклаща се във здрача и дими
   като въздигнато кандило, над което
   от залеза огрени, всяка вечер
   излитат птиците като разпалени искри.

 

 

 

БЪЛГАРСКА КОЛЕДА

 

 

  Очите на деца
  в нощта на Рождество.

   

  Приличат на протегнати панички,
  от чието дъно
  те гледа бистротата на очакването им.

   

  Какви ли дарове нечути чакат? А сънят,
  нехаен, със чувала и ще мине -
  във всичките панички
  да положи
  петачетата прашни на клепачите.

 

 

 

ЛЕТЕН АКВАРЕЛ

 

 

  Дъгата?
  Детска шарчица на Бога.
  Издигнал е Той свойта четка, потопена
  във раните на всички земни раси
  и драснал върху листа на небето този
  седмоцветен
  акварел на болката,

   

  преди
  щастлив-усмихнат да заспи
  в юрганчето на облаче изпрано.

 

 

 

ЗИМНА ГРАФИКА

 

 

  Зарити врабчови следи в снега:
  свенливи руни.
  Бегли гербове на болката!...
  Там, дето парещият скреж е изхрущявал
  под тежестта
  на босите нозе,
  там, дето сребърния сняг за миг е срязвал
  отчаяните голи ходила,

   

  сега –
  саван от пресен скреж и драскотина,
  тъй нежна,
  като драсване със мигла.

 

 

 

ОСВЕЩАВАНЕ

 

 

  Под колелата хълмовете се изтърколяват
  и в Търново
  навлизаме по залез.

   

  Безброй запалени лампади са разпръснати
  по хълмовете и благоуханно светят
  подобно милиарди водни капки.

   

  Тъй сякаш Някой, току-що възкръснал,
  решил е да остави тук следа
  и със дланта си старческа е ръснал

   

  града
  със светена вода.

 

 

 

ТЪРНОВСКИ ВЕЧЕРИ

 

 

  Блести със светлина на трезви капки
  привечер пред очите ми града!...
  Тъй, сякаш някой ръснал е за кратко
  пейзажа му със купелна вода!...

   

  И капките пред мен благоухаят
  в копнеж и нежност, в болка и тъга!...
  Дали не се оглежда, всъщност, Раят
  във малката, пробляснала дъга,

   

  с която е покрита всяка капка?...
  Изправен пред битийната загадка,
  „Не знам!“, ти шепна. „Господи, не знам!“...

   

  И като Ной, озона вдъхвам сладко,
  и Те усещам, в милостта Ти кратка,
  огрян от следпотопния Ти плам!...

 

 

 

ВАРУША

 

 

  Тук улиците тъй са тесни, че човек не може
  дори да падне напреки на пътя.
  Пък и да падне, стрехите над него
  се сключват – като длани за молитва.

 

 

 

ГРАДОВЕ И ОБЛАЦИ НА ИЗТОКА

 

 

  Върху камили посторен е този град!...
  Баирите се гърбици застинали.
  От там – и този впесъчаващ глад
  и чувството за зной и за пустиня.

 

 

 

СВЕТА ГОРА

 

 

  Като въжета пътища преплетени
  са стегнали
  гърдите на баира.

   

  По гръб полегнал косо в равнината,
  напомня хълмът древен Гъливер,
  върху когото ние всяка сутрин
  изкачваме се като лилипути,

   

  за да достигнем - нищи - до главата му
  с централния му мозък:
  Университета.

 

 

 

МИСТИЧНАТА ЛОЗА

 

 

  В читалнята – разискрено жужене!...
  И аз не знам дали жужи пчелинът
  от детски погледи, накацали върху листа,
  дали бръмчи с крилца неуморими
  случайно излетала мъдра дума,
  или жуженето разнася се от тези
  набъбнали гроздове тежки лампи -
  като гроздове на невидима Лоза -
  принесли - според силите си -
  двайсет,
  тридесет,
  или стократни плодове от светлина!...

 

 

 

ТЪРНОВО В ШЕПИ

 

 

  Осмях те някога!...
  Студентските зеници
  видяха в твойте хълмове гърбици
  и амбиции...

   

  Сега от други вятър съм отвян
  далеч от теб - но щом разтворя длан,
  пак виждам твоите баири и кубета

   

  в мазолчетата
  на самотната си шепа.

 

 

 

 

 

 

 

 

КАТАКОМБИ НА СЪРЦЕТО

 

 

  Когато чужди хлад и неведение
  превърнат се в най-ледени гонения,
  ти – сам забравен – тихо си спомни
  зората на апостолските дни.

   

  И нека само бялата ти риза
  като платно на кораб да ти свети
  с попътен благослов, докато слизаш
  във изоставените катакомби на сърцето си.

 

 

 

СЪРЦЕТО

 

 

  Със много нежен труд да го окастрим
  от тръните на вехтите си страсти.

   

  А след това във купела на капка пот
  да го покръстим и настелим свойто
  сърце със нежен пух като гнездо.
  Тогава – вярвам – Гълъбът ще дойде!...

 

 

 

СЪЛЗИТЕ

 

 

  Сълзите са покайни свещи
  със пламъчета от роса.

   

  Подухналата хладна мисъл ще ги сепне!...

   

  Ще погребат погасналата влага
  очите ни – ковчежета от пясък.

 

 

 

 

 

НОЩЕН ГРАД

 

 

  Градът във нощния прозорец на трамвая
  се отразява като друг,
  Небесен град.

   

  С обители от светлина,
  гнездящ във облаци,

   

  сред който ний се плъзгаме безплътни,
  но и той
  безшумно преминава през телата ни,

   

  и пътниците слизат като ангели,
  и други идат,
  сякаш са души.

   

  Дордето най-подир не спре мотрисата
  на дните ни пред спирката последна
  и слезли, не открием пак телата си,
  и над главите ни – с тръби от светлина –
  проблесне, вечно,
  Слънцето на Правдата!...

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 22. април 2014 г.
©1998-2021 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]