Ивайло Иванов

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на автора

 

РАННИ МЕМОАРИ

 

 

Ивайло Иванов

 

 

 

 

 

СПОМЕН ЗА ГЪЛИВЕР

 

 

   Студентството ли? Липса на калъфки
   и на бельо. Поради горната причина,
   когато нощем лягах си да спя,
   обличах с риза мойта бременна възглавница
   и тя, макар и всяка нощ с одежда нова,
   натрапчиво не можеше да се освободи
   от приликата си с плашило.

    

   С това плашило спях! Възправяше се то
   в градината на нощните ми сънища
   и яростно размахало ръцете си,
   в опърпани и недобри ръкави,
   със мах отчаян, право срещу вятъра,
   то бранеше градината ми от онези нощни птици,
   които – яростно раздрали хоризонта ми –
   като кресливи пики в мен се втурваха
   и с грак и вой кълвяха семената ми,
   които тук животът бе засял.

    

   На сутринта
   събличах ризата от туй плашило и на себе си
   надявах аз колосаната гробница
   и тръгвах на училище. Семафорът
   с око червено светеше на прелеза.
   като око на сова. И прокобата
   на ВТУ ме чакаше на хребета,
   пред прага на самите небеса

    

   По гръб лежеше хълмът в равнината,
   подобно Гъливер. И неуверено,
   със чантички претъпкани на рамото,
   подобно лилипути ний се качвахме,
   развявайки власинки от ръкавите,
   и пухчета нехайни във косите си,
   за да достигнем бавно до главата му,
   с централния му мозък: Университета!

    

   И в клетката добра – на упражнения,
   поглеждайки през рамо към колежката –
   с дъха си мигом набраздявах въздуха
   и дълго подир моя дъх се рееше
   перце от пух и сламка от плашилото
   на нощните ми сънища. А след това
   ний спущахме се бавно от гърдите на
   Гъливер и слизахме към кратера
   на този град – и търновски, и миноски –
   за да се сключи най-подир кръгът
   от сънища и явност. Не заспивайте!...
   За драхма сън вий възрастни не ставайте!...
   От сън такъв аз излетях завинаги
   и оттотаз летя във вид на възрастен,
   и оттогаз витая над главите ви,
   не можещ да се върна ни в студентството,
   нито да кацна горе – в зрелостта!

    

    

 

 

 

ДАРЪТ НА ЧУДОТВОРСТВОТО

 

 

   Няма да забравя как,
   преди седмица, любима,
   вместо ласка в нощен мрак,
   малко кръстче подари ми.

    

   С аргумента, че било
   чудодейно то, защото
   щом го сложиш на стъкло,
   изпотява се стъклото.

    

   И понесох Кръста аз,
   дара си – щастлив – понесох!...
   Небесата от атлаз
   ми разкрехваха завеса.

    

   Мамеше ме всяка глъб!...
   Всеки хълм туптеше, топъл,
   сякаш бе моминска гръд,
   затрептяла с нежен вопъл.

    

   Да, за тебе мислех аз!...
   И приятно бе да мисля
   как на фон от чист атлаз
   грееш ти иконописна.

    

   Как църковното кубе
   сякаш със гръдта ти диша
   и под нейното небе
   ангелският хор въздиша.

    

   А пък вечер, щом започнем,
   как шептиш смутена: - Ти си
   кръстчето, което нощем
   връз гърдите ми поти се!...

    

   Рефрен:

    

   Кръстче ми дари! Било
   чудодейно то – защото,
   щом го сложиш на стъкло,
   изпотява се стъклото.

 

 

 

ЧЕТЯЩАТА ЖУЛИЕТА

 

 

   На Ж. Симеонова

    

    

   В малката читалня,
   като глъч по пясъци,
   трепкат карнавални
   слънчеви отблясъци.

    

   Вънка топъл юли е,
   а нозете скръстила,
   пак четеш ти Юлия,
   със презиме Кръстева

    

   и на пук на летния
   порив към туризма,
   влизаш ти във цветния
   сън на феминизма,

    

   дето кима с беглото:
   „Тук добре дошъл си ти!“,
   а след туй изследва ти
   и кръвта, и сълзите.

    

   А върху стелажите
   книгите-кокетки
   смеят се разнажени
   като суфражетки,

    

   седмици не мигнали
   в стачки и в гладуване,
   но, след туй, постигнали
   право на гласуване,

    

   тъй че във обятия
   щом ги само вземеш,
   с масов вот съдбата ти
   начаса подменят.

    

   Хартата им чу ли я?...
   Аз не съм, но ето,
   че на френски Юлия
   „значи” Жулиета.

    

   Явно то е предлога,
   видим за народа,
   в теб да действа превода,
   сиреч – полилога,

    

   който мойта лира
   вместо да катурне,
   смешно трансформира
   пластове културни:

    

   В този град старинен,
   спомнящ за Верона,
   с твоя тих, копринен
   профил на Мадона,

    

   с катедрали святи,
   с овехтяла слава,
   и с река, която
   като сън минава,

    

   спорят с библиотеките
   моите куплети,
   както със Монтеките
   спорят Капулети.

    

   Сред дворците пищни
   как, любима моя,
   без емоции лишни
   да решим двубоя?...

    

   Слава Богу, имаме
   фабула готова:
   и безстрашно взимаме
   чашата с отрова!...

    

   Ах, чети, додето
   вънка топъл юли е,
   взела във ръцете
   цветната си Юлия.

    

   С вас да се занасям
   повече не смея:
   Нито Филип аз съм,
   нито съм Ромео!...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 08. декември 2014 г.
©1998-2021 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]