Ивайло Иванов

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на автора

 

ИЗ „СВЕТОГОРСКИ ПЪТЕПИСИ“

 

Книга на миниатюрите

 

Ивайло Иванов

 

   На моите приятели и преподаватели
   от търновския хълм Света гора,
   които проявиха към мен повече грижи,
   отколкото аз - към стиховете си!...

    

                                   С носталгия и обич:
                                   Авторът.

 

 

предговор

 

 

   Забравени куплети отпреди години!...
   Едва сега откривам в тях архива на
   писма, които сам съм си изпращал.

    

   Обречени на мимолетност драскотини
   по пясъка на паметта, изтривани
   от плисъка на тленното ми настояще.

    

    

 

 

 

битие

 

 

   От години седя – вече сраснах се с камъка!...
   А под него стаеното слово – змията –
   съска с остро езиче, подстрекава го нямо:
   - Отмести се, побратиме, да го ухапя!...

 

 

 

поезия

 

 

   Море от задължителни илюзии!...
   И аз – удавник сред мастилената му стихия,
   наместо спасителен пояс, нахлузил
   водните кръгове около своята шия.

   

   

   

  дефиниция

   

   

   Поезията – безпределно проста!...
   Да разчетеш това прозрачно изречение,
   затворено помежду скобата на моста
   и призрачното нейно отражение.

   

   

   

  тръгване

   

   

   

   Петите ти се радват – пътечката се вие,
   от хълм на хълм ги води и от селце в селце.
   Безцелно е да мислиш за края: Поеми я!...
   Безцелно е да имаш предначертана цел.

   

   

   

  ливада

   

   

   Тук е топло вечер. Любят се цветята.
   Не плътта, а жестът тука е първичен:
   Безтелесни пръсти... безтелесен вятър,
   който страстно гали тръпнещите тичинки.

   

   

   

  река

   

   

   Дълбоки вирове като утроби!...
   Съзираш ли през пенния им гребен
   как бавно, търпеливо тя заобля
   и нежно гали камъните като бебета.

   

   

   

  поток

   

   

   Нима е мисълта ми тук била
   насън поне? Праспомен ме пронизва!...
   И водопадите превръща в стъпала
   към Извора.

   

   

   

  пролет

   

   

   Потръпват разцъфтелите акации
   в предчувствие за мед. Къртици луди
   орат пръстта, а между буците накацали
   четирилистни детелини – като пеперуди.

   

   

   

   

  застъпница

   

   

   Сред хаоса на летните сплетни
   едничка тя опира се в небето.
   Камбанария е звъниката! Звъни
   с ухаещи камбанки от цветчета.

   

   

   

  легион

   

   

   Безброй жила нападнаха пчелина.
   И глас се носи в тревната обител:
   - От днеска всяко цвете да си има
   пеперуда – за ангел-хранител!...

   

   

   

  дъжд

   

   

   Селцето – до колене в локви!...
   (За Ной небето май че спомни си!)
   И къщите разпъват покриви
   като чадъри на бездомници.

   

   

   

  лято

   

   

   Ливади, от жълтурчета запалени,
   цял ден горят във маранята юлска,
   а вечер се превръщат в катедрали,
   с трептящи полилеи от светулки.

   

   

   

  епифания

   

   

   Пред залеза – треви, едва наболи.
   Кози нагазват в старите треви.
   С бради като светци. И с ореоли
   от слънце около рогатите глави.

   

   

   

  отдаяние

   

   

   Къде отмина стадото – попитай
   отблясъка от кравите тела
   и тези още влажни, топли пити,
   димящи в мрака като кандила.

   

   

   

  вятър

   

   

   Край бостана нощем трепка нещо живо
   и се носи образ обратим и лек:
   На човек прилича старото плашило,
   а пък на плашило – старият човек.

   

   

   

  лов

   

   

   Защо, ята, все скитате тъдява?...
   Храна ли са зрънцата от слана?...
                        - Пръв гръм! -
   И гладните косове се засяват
   в небето като шепа семена.

   

   

   

  повод

   

   

   Червеношийка стрелва се пред мене,
   прогаря небосвода свечерен и
   повлича броеницата от думи:

    

   Червеношийка стрелва се – нетрайна
   като искра, изхвръкнала случайно
   изпод жарта на есенната шума.

   

   

   

  полет

   

   

   О, графика е той, чиято хубост –
   в прозрачния статив на необята –
   със тънките си щрихи дорисуват
   отлитащите въглени – ятата.

   

   

   

  единство

   

   

   Калинке, светла искро, прогори ме!...
   Да се свлече ръждивото ми име.
   През моя рус перчем и през тревите
   едни въздишки вятърът заплита.

   

   

   

  спестени вечери

   

   

   Познавам ги по слънцето, което
   в часа, когато мислите заспали са,
   блести като изпусната монета
   в бакърената касичка на залеза.

   

   

   

  есен

   

   

   Кой изворите ти целебни пресуши?...
   Кой угаси потоците-звънци?...
   Върбата плаче и не може да се утеши
   като Рахил
   за мъртвите си младенци.

   

   

   

  селско гробище

   

   

   Тук денем тихо е, но блеснат ли звездите
   като прожектори – от всичките парцели
   се вдигат кръстовете – мерници, с които
   смъртта полека и във нас се цели.

   

   

   

  освобождение

   

   

   Камбаната с метален глас отбива
   пак нечий край. Но тя духа не трови:
   Не вижам този, който си отива,
   но чувам звън от срутващите се окови.

   

   

   

  моряшко гробище

   

   

   Сред цветни витражи от папрат и мак
   белеят се кръстове кротко.
   И само могилките сутрин димят
   като преобърнати лодки.

   

   

   

  лятно гробище

   

   

   Пак с живота в диалог задочен,
   сред мащерка, звъника и равнец,
   бавно никнат мраморните плочи,
   бели като зъбчета на младенец.

   

   

   

  оброчище

   

   

   В пръстта – зараснал кръст! Небето пори
   едно дърво, оглозгано от ветрове,
   и сгърбено като бастун – опора
   за престарелите славянски богове.

   

   

   

  портрет на старец

   

   

   Върху лицето ти годините
   със бръчки - черни пукнатини -
   се разпълзяват. Чернозем

    

   напомня твоето лице и
   навярно скоро ще се слее
   със черната земя съвсем.

   

   

   

  алегория

   

   

   Напразно във прозявка гладният врабец
   разчеква клюн. Да би могъл да зърне
   сам себе си в изцъкления си гледец,
   какво ще види – наедряло зърно.

   

   

   

  зима

   

   

   От студа е посинял просторът.
   Запустяла къщата – вдовица!
   И врабчета се чернеят в двора.
   И вали снегът като трошици.

   

   

   

  възнесение

   

   

   Със стъпчици, по-крехки и от сричка,
   подскачаше по плочника врабчето.
   А после клъвна
                                   сухата коричка.

    

   И хлябът се възнесе към небето.

   

   

   

  кулминация

   

   

   „О, знам поне, че краят ще е весел!...
   Тояжка ми е този лъч. Да тръгваме!“
   ... И падащата капка се обеси
   във примката от водните си кръгове.

   

   

   

  развръзка

   

   

   И най-подир отхлупих камъка: „Хвани я!“.
   Но звънна тя в тревите като в струни...
   Изплъзва ми се хлъзгавата мисъл – сякаш змия –
   оставя само кожите от думи.

   

   

   

  епилог

   

   

   О, думи, с вас еднакво сме слуги
   пред Взора, който вечно ни следи.
   Каквото тук напишем – като през индиго –
   изписва се върху небесната ни книга.

   

   

   

   

  1991 - 1995

   

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 20. ноември 2013 г.
Публикация в Алманах „Света Гора“, Велико Търново, 2012-2013 г.
©1998-2021 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]