Ивайло Иванов

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на автора

 

ИЗ „СВЕТОГОРСКИ ПЪТЕПИСИ“

 

Книга на миниатюрите

 

ПИСМА ДО ЖУЛИЕТА

 

Ивайло Иванов

 

 

 

Гатанката на Вселената

 

 

   Със коси от слама
   и със две крачета,
   спомнящи ми само
   тънки две солети.

    

   Що е то?

    

                  Жулиета!...

    

    

 

 

 

амулет

 

 

   Върху белотата на лицето ти
   кой ли древен маг е начертал
   мартеничката на твойте устни?
                         Трепка
   под полъха нехаен на дъха ми.

    

    

 

 

 

събуждане

 

 

   Пропукват се клепачите, подобно
   черупки на яйца, изпод които
   писукат – топли – питащите пиленца
   на твоя току-що целунат поглед.

    

    

 

 

 

знак

 

 

   Сърце върху дървесната кора
   изрязах – и забравих после бряста.
   Дойдох подир година – и разбрах,
   че любовта ни бавно се разраства.

    

    

 

 

 

провинция

 

 

   Ах, тялото ти – гара, на която чакам
   престоя си. /Минутите са вкусни!.../
   И моите целуви се проточват като влакове
   по релсите набъбнали на твойте устни.

    

    

 

 

 

джунгла

 

 

   Разлюшкани лиани сред безпощадни Африки
   са улиците нощни – те стъпките ни сричат,
   а лампите протягат вратове, като жирафи,
   и в пазвата ти пееща надничат.

    

    

 

 

 

вечерня

 

 

   Далече от жаргонните представи,
   над хълмовете виждаме разсвет.
   Диагонални снопове от слава!...
   То, сякаш любовта ни призовава:
   „О, свете тихий, святыя славы,
   во свете твоим узрим свет.”

    

    

 

 

 

Варуша

 

 

   Тук улиците тъй са тесни, че човек не може
   дори да падне напреки на пътя.
   Пък и да падне - стрехите над него
   се сключват - като длани за молитва.

    

    

 

 

 

дом

 

 

   Като камбанки твоите очи звънят!...
   И с гонга им щастлив привикнал вече,
   аз се прибирам в теб и тази вечер:
   Там, дето пред портала на сънят,

    

   като камбанки твоите очи звънят.

    

    

 

 

 

о писменахъ

 

 

   По пергамента на плътта ти аз се уча да чета
   /о, трудността, във час да си самичък!/
   и сричам в мрака твоите бедра
   по закона за отворената сричка.

    

    

 

 

флора

 

 

   Луната ни загръща срамежливо
   и под чаршафите на светлината бяла,
   аз съм брашлянът, който всяка нощ обвива
   зида на непрестъпното ти тяло.

    

    

 

 

 

угар

 

 

   Сред тебе кацам!... Рохки са браздите.
   Лицето ти – подгизнало от влага.
   Очите ти – зърна пшенични, към които
   на любовта ми клюнът се протяга.

    

    

 

 

 

акт

 

 

   Пречистени след жертвата вечерна,
   ний още сме далеч от ореола.
   Подобно струйка черна пот се стрелва
   косата й
                                      по рамото ми голо.

    

    

 

 

 

явление

 

 

   А в полунощ, над мен извила гръб,
   ти като някаква дъга в небето си.
   И светлината на вълшебната ти плът
   разпада се пред мен на цветовете си.

    

    

 

 

 

акустиране

 

 

   На любовта след веселия празник,
   с морето твое призори сбогувам се,
   но дълго подир мен, макар и празна,
   на устнте ти лодката вълнува се.

    

    

 

 

 

нирвана

 

 

   В лилавия сумрак на кафенето,
   осъмвайки над чая, да следим
   как слънцето в прозореца пониква като цвете
   върху стъблата от тютюнев дим.

    

    

 

 

 

гнезда на любовта

 

 

   Последни утринни лъчи – подобно сламки,
   накапали под уличните лампи.
   Преди да ги отрони на земята,
   в тях снощи е гнездила Светлината.

    

    

 

 

 

пукнатина

 

 

   Вратата се отвори: „На Щастливеца
   със друг ще бъда идната неделя!“...
   ...И в стаята се просна жълта ивица
   от светлина, която ни разделя.

    

    

 

 

 

раздялата

 

 

   Безсмислено е! Длани не протягай.
   Напомням аз на охлюв – не разбра ли.
   В черупката се свивам се веднага,
   насила щом решиш да ме погалиш.

    

    

 

 

 

сравнение

 

 

   Аз съм удавникът, който отхвърля
   сламката в твойто око.
   И бавно отплува,
                                    и бавно отплува,

    

   възседнал гредата във своето.

    

    

 

 

 

Тъга по Жулиета

 

 

   Топи се твойто име на дните под дъжда.
   Надвесвам се над него – и в нощите корави,
   измръзнало до кости, едно самотно Ж.
   като невръстно паяче в дланта ми припълзява.

    

    

 

 

 

 

 

1990 - 1994

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 23. декември 2013 г.
Публикация в Алманах „Света Гора“, Велико Търново, 2012-2013 г.
©1998-2021 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]