Ивайло Иванов

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на автора

 

ЗИМНИ СТИХОТВОРЕНИЯ

 

 

Ивайло Иванов

 

 

 

 

 

СРЕБЪРЕН ВЕК

 

    

   1.

    

   Слънце между клоните. С лъчите
   всяка жива твар сега пробуди.
   Виждам, че снегът студен покрит е
   сякаш със прашец от пеперуди.

    

   И навлизам във гората. Никой
   няма освен мен във тоз покой.
   Птичи гласове протяжно никнат.
   Чувствам се отново сам и свой.

    

   Катеричи скок – и хоп! – от клоните
   срутва се сребриста зимна феерия.
   С толкова молби към небосклоните,
   Бога търсих – а пък прах намерих.

    

   А от изток бликат пак лъчи,
   тъй далеч от низостта ни, хорската,
   и в гората нищо не личи –
   само светлина – като таворската.

    

    

   2.

    

   Разхождам се. Сред зимните кулиси
   на лед се грее слънцето. Блести
   в безброй искрящи скрежни светлописи,
   и ти си пак сред руските мечти.

    

   И чувстваш се призван таз зимна феерия
   ти да възпееш в мелодичен звук.
   Тъй дълго търсих себе си – намери ме
   със морза разтуптеният качук

    

   на хижата - тъй малка - сякаш лебед
   е кацнал в белоснежната гора.
   И враства във снега с краченца бели,
   и кряска ми със гагата: „Ела!...

    

   Камина има вътре – и постеля
   за двама, а пък може и за сам.
   Проспи, проспи ненужната неделя
   край самовара с облак прах голям.

    

   Камината със плам раздухай. После
   от мен тръгни към друг, последващ връх
   Когато други дойдат тук на гости,
   постелята ще помни твоя дъх“.

    

    

   3.

    

   Безлюдна тишина и бял саван.
   Снегът покрил е близките баири.
   Що търся тук, от вятъра довян?...
   Кому са нужни беглите ми дири?...

    

   Единствено лисичите следи
   кръстосват мойте стъпки вкаменени.
   Изпод леда – подпочвени води
   бълбукат със прохладните си вени.

    

   И целият пейзаж – подно жив,
   тупти със вени, сняг, тъма и лишеи.
   Със птичето посвирва сив мотив,
   с лисичето издън земята диша.

    

   Излъхва пара той – подобно дъх,
   глава поглаща с рошави дървета.
   Със дланите от белоснежен мъх
   помахва към смълчаните полета.

    

   И нещо в мен обръща се – и знам,
   че всеки образ слово ще подири.
   И вече се не питам аз, пиян
   от щастие, тъга, копнеж и свян,
   кому са нужни светлите ми дири.

    

    

 

 

 

КОСИ

 

    

   Подобно сноп отскубнати коси
   се люшкат зимните лъчи осъкъдни.
   И мисълта ти – паяк – в тях виси,
   привикнала, римува ги с „отвъдно“.

    

   Първични, сетивата тук са втори
   и с право протестират те обидени:
   Слухът отказва вече да говори
   и ляга тихо в ушната си мида.

    

   А погледът, той също е с права,
   по цяла нощ дълбае своя бряг
   и плиска се в клепачите ядосан:

    

   Човек е вълк за свойте сетива!...
   И правото да види тоя свят
   в момента е увиснало на косъм.

 

 

 

ЗИМНА АЛЕГОРИЯ

 

    

   Декември. Зимата с продрани вени
   разсипва остър скреж от небосвода.
   И две листа потрепват – пеперуди, уловени
   сред паяжината от оскрежени клони.

    

   Тук слънцето е рахитичен паяк. Сутрин
   скрипти коравото небе под пипалата му.
   И те се впиват в листите – и смучам
   от багрите, заети им през лятото.

    

   А утре като смях филизи ще зашумолят,
   ще се развие в клоните Духът,
   на пук на всяка зимна алегория.

    

   И от пашкула пеперуди две ще полетят,
   и ще се вият над безкрайния си път,
   с дамга от страх и белег от история.

    

 

 

 

НАД ЗИМНАТА ПЪРЗАЛКА НА ЛИСТА

 

   

  Листът е бял подобно снежна пряспа.
  С писеца изрини я - и ще видиш
  как с ласкави глави над теб проблясват
  цветенца и треви, камбанки живи.

   

  Листът е чист подобно тишина,
  що в непосилна вярност ти се врича.
  И изгревът, със устни на жена,
  изрича вярни думи на момиче.

   

  Листът е глух подобно зимен лед.
  И ти, от нежно щастие обзет,
  със фигура сребриста бавно тръгваш

   

  по таз пързалка чиста на листа.
  И кой ти знае вече участта -
  дали пропадаш в ад или възкръсваш!...

 

 

 

„ЙОАН КУКУЗЕЛ” ПЕЕ

 

   

  1.

   

  Вкопани църквици в снега - пашкули сиви,
  в които като ларва непробудена,
  от векове е свита мълчаливо
  на вярата скрежасалата пеперуда.

   

  Ще гръмнат мартенските хорове, ще заизвират
  камбаните като фонтани светли!...
  И пеперудата - възкръснала - ще дефилира
  под басовите сводове на гласовете.

   

   

  2.

   

  И ще закапят семената като дъжд!...
  Очаква ги земята разорана,
  очаква и със гладните си буци пръст,
  накацали в полето като врани.

   

  А след това дъждът ще се обърне,
  и пъпки, полетели към небето,
  ще се разпукват с пукота на мълнии;
  като светкавици ще светят класовете.

   

   

  3.

   

  В нозете ми се плискат нови делници
  като вълни – и вечният им тласък
  върти морето, тази Синя мелница,
  скалите смляла във брашно от пясък.

   

  Едва когато в пясъка попият дните
  и почнат риби със дърветата да разговарят,
  ще дойде тихо, тръгнал по вълните,
  пак да замеси хляба ни Мливарят.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 09. януари 2015 г.
©1998-2021 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]