Иван Сухиванов

поезия, проза

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на автора

 

 

НЕГАТИВ

 

Иван Сухиванов

 

безкрайно пладне
въображаем път пред мене
криволичи
чезне
в едно разлято огледало

 

лица
на огорчени победители
пресрещам днес
долавям
жестикулации сред клони -
просвирват

 

кости
заровени
във въздуха

 

опустошено е всяко състояние
на разум

 

онуй сновящо псе -
какви следи надушва
в мимикриите
на пейзажа

 

пред устието
на смъртта

 

умри!
и отнеси натам
последния ми образ -
отвъд всякое отвъд

 

излай
в лицето
оня вечен лицемер
прикрит
зад злачния си параван

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 08. януари 2007 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]