Иван С. Вълев

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | съвременна българска литература

 

 

Обяснение в любов

 

Иван С. Вълев

 

 

 

Лондон, Рим или Берлин –
стъпките ми в непознат
за мене град
никъде не водят
и не може нищо
да ме развълнува,
когато в картините,
които ме очакват
липсва тайната
на нейната усмивка.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

напред >

 

 

Електронна публикация на 10. октомври 2020 г.

©1998-2023 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]