Йордан Калайков

проза

Литературен клуб | съвременна българска литература | азбучен каталог

 

 

 

 

  Из „Разкази. Избрано“:

   

           Разкази, писани през последните 25 години. Избрани, публикувани в литературния печат. Текстовете третират житейския път като съдба. Път сенчест, стръмен, фатален. Изкачване и слизане, падане и изправяне, преоткриване до болка познатото…
           Сюжетите са само поводът. Иначе се задават въпроси, директно или косвено. Кога сме в сянката на живота? Намира ли се лесно пътят към себе си? Различаваме ли полюсите на душата? Готови ли сме да посрещнем възторзите и крушенията? Кога настъпва зимата на чувствата и как от близки се превръщаме в чужди? Дали не сме отсам любовта и в нейното преддверие, независимо от неистовото стремление да сме в обятията и?
           Разкази, изгубени в лабиринта на въпросите и невъзможността за отговор, поради великата преходност и убегливост на света. Все пак, може би, докосването до истините има значение за вечните трепети на душата…

   

   

   

   

   

  Разкази и импресии:

   

   

   

   

   

   

  Информация за най-новите книги на автора:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

©1998-2023 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]