Калоян Игнатовски

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | съвременна българска литература

 

 

С ЕДНАКВИ ИМЕНА

 

Калоян Игнатовски

 

 

някой извика името ми
непознат глас
въпреки това се обърнах
(гласовете понякога се променят)
на късата уличка
две обърнати глави
с едно и също име
едната излишно
моята
в свежото утро телефонът в джоба ми
мълчеше (включен)
готов да ме свърже с някого
при технологиите сега (все по-високи)
все по-голяма е вероятността
да се повика правилното име
в правилното ухо
и този някой
не ми звънеше
на тази къса улица а тя
вече готова
нетърпелива да се люшне към пролетта
+на края на града да я посрещне

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

Електронна публикация на 09. юли 2008 г.
Публикация в кн. „Полет BA891 без закъснение“, Калоян Игнатовски, Изд. „Стигмати“, С., 2008 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]