Кева Апостолова

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | азбучен каталог

 

Кева Апостолова

 

 

          Кева Апостолова (1946) е автор на поетичните книги „Орбити в мен“ (изд. „Народна младеж“, София, 1989), „Аз съм“ (изд. „Егоцентрик“, София, 1994), „Вече съм готова“ (изд. „Егоцентрик“, София, 1997), „Отворено слънце“ (изд. „ПАН-ВТ“, Велико Търново, 1998), „As sam balgarka/Edna balgarka“ („Издателско ателие Аб“, София, 2002), „Ембриони в слънцето“ (изд. „Проф. Петко Венедиков“, София, 2013), „Un texte provisoire“/„Временен текст“, превод на френски Анелия Велева (изд. „L’une &L’autre“, Paris, 2013), „Не пишете повече, аз написах всичко“ (изд. „Проф. Петко Венедиков“, София, 2014), „P.S.“ (изд. „Проф. Петко Венедиков“, София, 2016), „Хоризонтални стихотворения“ (изд. „Проф. Петко Венедиков“, София, 2020), „Внимавай, преди да се родиш“ (фондация „Емили“, София, 2023). Нейни стихове са превеждани и публикувани в литературни издания в Македония, Полша, Унгария, Белгия, Франция.
          Тя е автор и на театрални пиеси, поставяни в България, Македония, Турция, Ню Йорк - САЩ, както и на реализирани телевизионни и радио драми.
          Живее е и работи като гл. редактор на сп. „Театър“, София.

 

 

©1998-2023 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]