Венцеслав Константинов

есеистика

Литературен клуб | страницата на автора | азбучен каталог

ГОБЛЕН, ИЗВЕЗАН С ДЯВОЛСКИ ОПАШКИ

 

50 приключения с привидността

 

Венцеслав Константинов

 

Корица на книгата. Снимка: Ciela.bg

Публикация в кн. „Гоблен, извезан с дяволски опашки“, Венцеслав Константинов, Изд. „СИЕЛА“, С., 2012 г.
©1998-2020 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]