Венцеслав Константинов

поезия

Литературен клуб - над 20 години! | страницата на автора | азбучен каталог

 

НЕВИДИМИТЕ СИГУРНИ НЕЩА

 

Венцеслав Константинов

 

 

Корица на книгата.

 

 

 

 

Електронна публикация на 04. февруари 2013 г.
Публикация в кн. „Невидимите сигурни неща“, Венцеслав Константинов, Изд. ателие „Аб“, С., 2013 г.

©1998-2020 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]