Венцеслав Константинов

есеистика

Литературен клуб | страницата на автора | азбучен каталог

ТАЙНИЯТ ЖИВОТ НА ДЪЖДА

 

Афоризми

 

Венцеслав Константинов

 

Корица на книгата. Снимка: Ciela.bg

Публикация в кн. „Тайният живот на дъжда“, Венцеслав Константинов, Изд. „СИЕЛА“, С., 2012 г.
©1998-2023 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]