Венцеслав Константинов

есеистика

Литературен клуб | страницата на автора | азбучен каталог

СМЕХЪТ НА СОВАТА

 

Афоризми

 

Венцеслав Константинов

 

Корица на книгата

Електронна публикация на 06. януари 2016 г.
Публикация в кн. „Смехът на совата“, Венцеслав Константинов, Издателско ателие „Аб“, С., 2014 г.

©1998-2020 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]