Костадинка Лапкова

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на авторката

 

ПРЕДЧУВСТВЕНОСТ

 

Костадинка Лапкова

 

 

Предчувственост,
убита от годините,
преминали в любов към призраци.
Сега, когато трябва да копнея,
в нощта да тръпне тялото ми
и денем мисълта да срича,
разсеяна в очакване,
аз хладно гледам своето отражение,
превила се от бръчиците първи,
подпрели, да не изтекат, очите ми.

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 31. март 2006 г.
Публикация в кн. „Експонат на гущер за децата“, Костадинка Лапкова, Шумен, 2006
©1998-2019 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]