Костадинка Лапкова

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на авторката

 

ЖЪЛТО СТИХОТВОРЕНИЕ

 

Костадинка Лапкова

 

 

Било чудесно
минаването покрай „Невски“
във осем сутринта,
с камбаните
и жълтите листа,
с камбаните
на няколкото гласа
и ритъма
на чистата душа,
пречистената съвест,
след сутрешния ни скандал.

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 31. март 2006 г.
Публикация в кн. „Експонат на гущер за децата“, Костадинка Лапкова, Шумен, 2006
©1998-2019 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]