Костадинка Лапкова

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на авторката

 

УХОТО

 

Костадинка Лапкова

 

на М.М.

 

Ухото й
е хладина
на мляко,
под каймака -
експонат
на гущер -

 

за децата.

 

Да се учат
как се прави...

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 31. март 2006 г.
Публикация в кн. „Експонат на гущер за децата“, Костадинка Лапкова, Шумен, 2006
©1998-2019 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]