Костадинка Лапкова

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на авторката

 

СТЕЛА

 

Костадинка Лапкова

 

 

Стела,
така ли е името ти?-
в малкия списък
закъснели със наема-
Стела
от стая 216,
ела ми на гости,
ела да танцуваме,
ще пиеш ли с мен чай,
Стела?

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 31. март 2006 г.
Публикация в кн. „Експонат на гущер за децата“, Костадинка Лапкова, Шумен, 2006
©1998-2019 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]